اخبار دانشگاه های بریتانیا

Glyndwr University offering new subject options for 2015

8 September 2014

Glyndwr University is offering seven new subject choices as the new academic year approaches. The North Wales institute is hoping to capitalise on a year which saw them rise 44 places in the Guardian rankings.

Chemistry with Green Nanotechnology, Computer Game Development, Immersive Technology, Marketing and Consumer Psychology, Telecommunications, and Intelligent Computing are all available to new students.

If you are interested in studying at Glyndwr University, then arrange your free consultation today. 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham