جزء ۱۵۰ دانشگاه برتر انگلستان Glasgow Caledonian دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

جزء ۱۵۰ دانشگاه برتر انگلستان Glasgow Caledonian دانشگاه

30 May 2017

دانشگاه گلاسکو جزء ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان و در لیست  ۵۰ دانشگاه برتر انگلستان قرار گرفت

 :معاون دانشگاه گلاسکو میگوید

من بسیار خوشحال هستم که دانشگاه گلاسکو بعنوان یکی از دانشگاه های برتر انگلستان میباشد و گام بلندی است برای آینده این دانشگاه به ویژه در زمینه تحقیقات  و فعالیت های بین المللی دانشگاه گلاسکو

ترتیب مشاوره رایگان خود را همین اکنون 

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool