اخبار دانشگاه های بریتانیا

Four Scottish Universities in World Top 200

24 November 2014

Despite strong global competition, four Scottish universities maintained their position in the Times Higher Education World Rankings top 200.

University of Edinburgh, University of Glasgow, University of St Andrews and University of Aberdeen all improved upon their 2014 rankings.

Edinburgh maintained its position as the highest ranking Scottish university, moving up to 36th from a previous position of 39th, while Glasgow broke the top 100 and ranked 94th.

If you are an international student interested in studying in Scotland, learn more here.

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham