اخبار دانشگاه های بریتانیا

Durham University Student One Step Closer to Mars

17 February 2015

Hannah Earnshaw, a PhD student at Durham University, has been named on a shortlist of 100 candidates from around the world who are in with a chance to become the first humans to travel to Mars.

The second year PhD student, who studies astronomy at Durham, said: "It's a really great thing for humanity to achieve. It is pushing the boundaries, it is exploration - just a whole load of possibilities.” The Dutch project will eventually be scaled down to just 24 potential colonists, who will then begin a seven-year course in 2018 with liftoff planned for 2025.

Are you interested in Astronomy or studying a PhD? If so then arrange your free consultation today where we can set you on the right path towards exploring the solar system!

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham