به دانشگاه لندن city پیوستن

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

به دانشگاه لندن city پیوستن

6 September 2016

  به دانشگاه لندن city پیوستن

 اکنون عضو دانشگاه لندن میباشد City

دانشگاه لندن یکی از بزرگترین و قدیمیترین دانشگاه های انگلستان میباشد و اکنون دارای عضو جدید میباشد

دانشجویان میتوانند با تحصیل در این دانشگاه از تمامی مزایای این دانشگاه بهره مند شوند و دانش و تجربه لازم را برای شغل آینده خود کسب کنند

   :میگوید City رئیس دانشگاه Paul Curran پروفسور

 پیوستن به دانشگاه لندن گام بزرگی در تاریخ است وکارکنان و دانشجویان پیشرفت چشمگیری در این عرصه داشته اند و دانشجویان را در طی تحصیل پشتیبانی و یاری میکنیم

،اگر قصد تحصیل در دانشگاه لندن را دارید

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool