کمبریج برترین دانشگاه در راهنمای تایمز در سال ۲۰۱۸

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

کمبریج برترین دانشگاه در راهنمای تایمز در سال ۲۰۱۸

25 September 2017

 دوباره برترین دانشگاه انگلستان در راهنمای تایمز در سال ۲۰۱۸ معرفی شد University of Cambridge

همچنین دارای بالاترین میزان متوسط تکمیل هر دانشگاه در انگلیس است که ۹۸.۹ درصد از فارغ التحصیلان آن دوره را به پایان رسانده اند

:چهار دانشگاه برتر دیگر انگلستان عبارتند از

Oxford

St Andrews

Imperial College London

Durham

میتوانید با راهنامی رتبه بندی دانشگاه های ۲۰۱۸ اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه های انگلستان کسب کنید

اگر قصد تحصیل در انگلستان را دارید میتوانید با خدمات ویژه ما در یکی از دانشگاه های برتر انگلستان تحصیل کنید

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

 در سال ۲۰۱۸ Times و Sunday ده دانشگاه برتر انگلستان در راهنمای

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool