ملاقات رایگان با دانشگاههای انگلستان در دفتر لندن ما در ۲۱ ژانویه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

ملاقات رایگان با دانشگاههای انگلستان در دفتر لندن ما در ۲۱ ژانویه

20 January 2016

:دانشجویان میتوانند در دفتر لندن ما با دانشگاه های زیر ملاقات کنند

Birkbeck

Brunel

Cambridge Education Group

King's College London

King's College London

    (راهنما ونقشه) SI-UKمحل: دفتر لندن 

 زمان :پنجشنبه ۲۱ ژانویه ساعت ۱۵:۰۰- ۱۸:۰۰مدارک موردنیاز: مدارک مورد نیاز برای درخواست پذیرش دانشگاه و پاسپورت

ترتیب ملاقات رایگان خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool