ملاقات رایگان با دانشگاههای انگلستان در دفتر لندن ما در ۲۱ ژانویه

20 January 2016

:دانشجویان میتوانند در دفتر لندن ما با دانشگاه های زیر ملاقات کنند

Birkbeck

Brunel

Cambridge Education Group

King's College London

King's College London

    (راهنما ونقشه) SI-UKمحل: دفتر لندن 

 زمان :پنجشنبه ۲۱ ژانویه ساعت ۱۵:۰۰- ۱۸:۰۰مدارک موردنیاز: مدارک مورد نیاز برای درخواست پذیرش دانشگاه و پاسپورت

ترتیب ملاقات رایگان خود همین امروز

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham