اخبار دانشگاه های بریتانیا

Bangor Business School now offering the CFA Level 1 Pathway

1 October 2015

Bangor Business School have announced they will soon be offering the Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 pathway, the most respected and recognised professional qualification in finance in the world.

The Chartered Financial Analyst qualification is highly sought after both by industry professionals and ambitious students preparing for their careers. A CFA qualification is recognised globally as a mark of distinction for professionals in the investment industry. The CFA Level 1 pathway is available on programmes such as MSc Accounting, MBA Finance and MA Islamic Banking & Finance. Find the full list of eligibile programmes here.

The CFA Level 1 pathway is available for January intake students at Bangor Business School, as well as at Bangor’s London centre.

If you want to learn more about the CFA Level 1 pathway at Bangor Business School, arrange a free consultation at SI-UK today.

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool