نیوکاسل INTO آغاز ثبت نام بورسیه تحصیلی

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

نیوکاسل INTO آغاز ثبت نام بورسیه تحصیلی

10 October 2016

  آغاز شد Newcastle University  ثبت نام بورس های تحصیلی سال ۲۰۱۷

   دانشگاه نیوکاسل بورس های تحصیلی برای دانشجویان ارائه میکند INTO 

دانشجویان بین المللی میتوانند برای بورس تحصیلی دوره های پایه درخواست کنند

آخرین مهلت ثبت نام برای ورودی ژانویه ۲۰۱۷، ۲۸ اکتبر میباشد

با ترتیب مشاوره رایگان خود میتوانید برای بورسیه تحصیلی دوره های پایه در دانشگاه نیوکاسل درخواست کنید

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool