اخبار دانشگاه های بریتانیا

2016 UK University Subject Rankings Available

17 June 2015

2016 UK University subject rankings are now available and you can view over 50 different courses in our UK Study Information subject guide.

Each individual subject at every UK university is ranked on a range of criteria including student course satisfaction, teaching quality, student/staff ratio and much more.

You can learn more about why the University of Warwick is the top destination for Accounting & Finance, University of Cardiff for Journalism and University of Leeds for Marketing.

Arrange your Free Consultation

If you want to learn more about studying in the UK, arrange your free consultation in our London or Manchester office today.

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham