نمایشگاه دانشجویی در لندن

20 May 2017
12:00 - 17:00
Lancaster London Hotel

 

  میزبان نمایشگاه دانشگاهی ۲۰۱۷ در انگلستان میباشد SI-UK 

نمایشگاه دانشگاهی ما بزرگترین نمایشگاه در انگلستان برای دانشجویان میباشد و دانشجویان میتوانند با ۱۰۰ دانشگاه  برتر انگلستان دیدار کنند 

 دانشجویان را یاری میکنند SI-UK همچنین متخصصان تحصیلی 

نمایندگان دانشگاه،دانشجویان را در مورد زندگی دانشجویی و دوره های تحصیلی مشاوره میکنند و دانشجویان میتوانند اطلاعات بیشتری در موارد زیر کسب کنند

 دریافت پیشنهاد دانشگاهی -
 اطلاعات در زمینه کمک هزینه های تحصیلی -
 Tier 4  اطلاعات در مورد بیانیه شخصی،دوره های آمادگی آیلس و ویزا -

Register for the SI-UK University Fair, London

Location: Lancaster London Hotel    Lancaster London Hote :مکان

Date: Saturday 20th May, 2017         تاریخ : شنبه ۲۰ مه ۲۰۱۷

Time: 12:00 – 17:00   زمان : ۱۷:۰۰-۱۲:۰۰

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham