SI-UK مشاوره

SI-UK مشاوره

پیوستن به تیم جهانی ما

 SI-UK 

 اولین دفتر ما در سال ۲۰۰۶ در ژاپن افتتاح شد وتوانست در زمانی کوتاه یکی از بهترین مراکز راهنمای تحصیلی برای دانشجویانی که قصد تحصیل در انگلستان را داشتند، شود

در سال ۲۰۰۳  بیش از ۳۰۰۰ دانشجو از ۱۱۸ کشور مختلف از طریق موسسه ما برای تحصیل در دانشگاه های بریتانیا اقدام کردند

موسسه ما یکی از بهترین مراکز راهنما برای دانشجوان در زمینه تحصیل  در انگلستان میباشد و همچنین مشارکت نزدیک ما با دانشگاها ی انگلستان و مراکز زبان میتواند کمک زیادی در پذیزش تحصیلی شما از دانشگاه های انگلستان داشته باشد

.ما قبولی شما در پذیرش از یکی از دانشگاه های برتر انگلستان تضمین میکنیم

.فرصت مشاوره در زمینه تحصیل در انگلستان با گروه مشاوره ما در جهت یاری شما را از دست ندهید

Position Name Location
Marketing Officer (China) London
UK Education Consultant London
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool